UPUES 2022

II Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu